ש"ל ומכירות באתר 052-4447860 , 054-9207334
טלפון החנות - מפרץ חיפה - 04-8725104